Cégalapítás 6 egyszerű lépése

Közzétéve
2017.05.02.

A cégalapítás menete, folyamata komplex teendők összessége, mely az ügyvédi  feladatokon túlmenően más szakember (könyvelő, adószakértő stb.) közreműködését is igényelheti.

Többek között az alábbi problémákat kell megoldani: cégnév választás és ellenőrzés, székhely, tulajdoni lap, vezető tisztségviselő(k), illeték és közzététel megfizetése, bankszámlanyitás, áfa és egyéb adózási kérdések, könyvelő választás, stb.

Fenti problémákat, illetve teendőket kell összehangolni az ügyvéd által elkészített okiratok szintén ügyvéd előtti aláírásával és a Cégbírósági elküldéssel, illetve bejegyeztetéssel, azaz a törvényben meghatározott ügyvédi teendőkkel.

Alábbi cikkünk, ezeket a lépéseket dolgozza fel.

 • I. lépés: Adatfelvétel

  A cégalapítás megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség, amelyet az ügyvédi irodával a kapcsolatfelvételkor egyeztetnek, ami történhet akár e-mailben és telefonon is. Legtöbbször a cégnév, az e-mal cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke (Kft-nél minimum 3.000.000,-Ft, Bt./Kkt. esetén nincs korlátozás), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi kör valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez. Ekkor kerül sor az ügyvédi és egyéb díjak pontosítására és az eljárási költségek megfizetésére.

 • II. lépés: A szükséges okiratok elkészítése

  A szükséges okiratok elkészítése az eljáró ügyvéd feladata és felelőssége. Az elkészült iratokat az ügyvédi iroda munkatársai a megfelelő példányszámban előkészítik az aláírási procedúrára. Ez az egyetlen időpont, ahol Önnek személyesen is meg kell jelennie és konkrét teendője van az eljárással kapcsolatban, ugyanis a cégiratok szignóját ügyvéd előtt szükséges megtenni. Ekkor kerül sor az ügyvédi munkadíj megfizetésére.
  A díj tartalmazza az aláírási minták elkészítését és hitelesítését is, ezért az ügyvéd külön díjat nem számít fel.

 • III. lépés: Az eljárás költségeinek megfizetése

  Az eljárás költségeinek megfizetése átutalással lehetséges, melynek ügyintézésében az ügyvédi iroda szükség szerint segítséget nyújt. Egyszerűsített cégeljárásban a Kft. alapítás illetéke 50.000 Ft, a Bt. alapítás illetéke 25.000 Ft, közzététel nincs, módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő Cégbíróság és az Igazságügyi Minisztérium felé!

 • IV. lépés: A cégalapítás okiratainak aláírása

  Az okiratok elkészültét követően kerül sor az – ügyvéd előtti – aláírásra. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.
  Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről.

 • V. lépés: A cégalapítás okiratainak cégbírósági benyújtása

  Az eljáró ügyvéd – elektronikus úton – nyújtja be a cégiratokat a Cégbíróságra. Az aláírást követően meg kell várni Magyar Államkincstár visszaigazolását az illeték és közzétételi díj megfizetéséről, amelyek 1-2 munkanapon belül érkeznek meg. Cégalapítás esetén a beadást, és a lentebb leírt adóregisztrációs eljárást követően pár percen belül a cégbíróság megküldi az új társaság főbb adatait, valamint adószámát, statisztikai jelzőszámát tartalmazó ún. tanúsítványt, amelynek kiállításától kezdve a társaság érdemben is működhet előtársaságként, tevékenységet végezhet. Az egyszerűsített eljárás csak a cégbejegyzési eljárásban lehetséges, ahol az ügyintézési határidő az adóhatóság visszajelzésétől számított 1 munkaóra. Az adóhatóságnak 1 munkanapja van arra, hogy visszaigazolja, ha nem áll fenn akadály. Ha bármilyen kizáró ok merül fel, akkor ez az előzetes eljárás, és ezáltal a cégbejegyzés 8-15 napig is elhúzódhat. A beérkezést tanusító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró ügyvéd elektronikus címére érkeznek, melyről telefonon értesítik megbízójukat. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák, stb.) az ügyvédi iroda egyeztet a megbízójával a szükséges teendőkről.

 • VI. lépés: A bejegyzett cég cégiratainak átadása a megbízó részére

  Ha a Cégbíróság a cégalapítás esetén – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a céget, illetve módosítás esetén a módosított adatokat bejegyezte, az ügyvédi iroda átadja megbízója részére az összes őt megillető papíralapú iratot. (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Abban az esetben, ha Ön is szívesen alapítana egy új céget, méghozzá előnyös gazdasági körülmények között, keressen bennünket bizalommal. Szakmai partnereink kedvező jogi, pénzügyi tanácsadással, üzleti terv készítéssel állnak rendelkezésére. Székhelyszolgáltatásunk pedig ahhoz segíti hozzá, hogy minden hivatalos levél, küldemény időben megérkezzen Önhöz, vagy könyvelőjéhez, jogi képviselőjéhez.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések: