Alapok:

Preiss Tamás vagyok a Company Assistant Service Kft. ügyvezetője. Vállalkozásunk létrehozásának fontos eleme, hogy munkatársainkkal és közreműködő partnereinkkel az alábbi filozófia mentén és azt szem előtt tartva dolgozzunk ügyfeleink problémáinak megoldásában:

 • a munka számunkra értékteremtés,
 • viselkedésünket és mindennapi üzleti tevékenységünket áthatja a lojalitás, a szolidaritás.
 • a kiváló minőségre való törekvés sikereink alapja, az elégedett ügyfél pedig a legjobb reklám
 • minden nap arra törekszünk, hogy egyre jobbak és innovatívabbak legyünk! Ehhez nyitottak vagyunk minden ötletre, javaslatra, kritikára, bárkitől is érkezzen az.

Hitvallásunk:

Hitvallásunk, abból a gondolkodásmódból fakad, amelyet legjellemzőbben ma ebben az országban az a tradicionális japán szamuráj értékrenden alapuló harcművészeti ág képvisel, melyet magam is évek óta űzök, és amelynek filozófiája átsegített már egy pár nehéz időszakon. Természetesen e vélemény meglehetősen szubjektív, hisz aki egy harcművészet gyakorlásának életformáját választotta az mind erős személyes kötődéssel bír a maga választott úthoz.
Természetesen ez az erős kötődés vállalkozásunk mindennapjaira is ugyan úgy kihat, mint bármire a mindennapjainkban. Így a vállalat tevékenységére, hozzáállására, környezethez való alkalmazkodására és nem utolsó sorban a tagok cselekedeteire és moráljára is. Ahhoz hogy érzékeltessem, ezt a személetet az alábbi pár sort szeretném ajánlani figyelmükbe.

Azért választottam ezt a harcművészeti ágat, mert egyrészt nem brutális megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a túlélőkből pedig élet-védelmezőt és értékes embert faragjon. A végső cél feleslegessé tenni magát a harcot.

Alapvető kiindulási pontja nem a személyiség formálása, hanem a meglévő csiszolása, az akaraterő fejlesztése, az önmagunk elé tűzött cél elérése. Az oktatásban résztvevő lehetőséget kap értékeinek és gyengéinek bírálatok nélküli elfogadására, egyénisége kibontakoztatására.

Edzéseinken mód van a teljes harcművészet megismerésére, ideértve a pusztakezes technikákat (szabadulás-, esés-, dobás-, töréstechnikák és küzdelmi gyakorlatok), valamint eszközök használatát (kard, nunchaku, say-villa, tonfa) is.

Másrészt azért volt szimpatikus ez a sport, mert a tanítási módszere nem ítélkezésen alapszik, mindenkinek önmaga előtt kell megfelelnie. A tanítás az emberből emberbe módszert követi, mert így lehet a tapasztalatot, mint hozzáadott értéket kizárólagosan átadni. Tehát mint személyiségfejlesztő módszer a rávezetés művészete, rávezetés saját gyengéink megtalálására és leküzdésére.

Harmadrészt pedig sajátomnak vallom a szamurájok filozófiáját, mely szerint örömmel, lelki nyugalommal és harmóniával végezték dolgukat, félelem, harag és nyugtalanság nélkül. Nem állítottak felesleges korlátokat, gátakat magukban hagyták, hogy a mélyen lévő „Igazi Önvalójuk” energiája szabadon áramoljon és energiát adjon. Nem rágódtak a múlton és nem aggódtak a jövőn, hanem a „most” iránt voltak elkötelezve, akarattal és határozottsággal váltak a legjobb harcosokká.

Szabályaikat, erkölcsi, filozófiai, gyakorlati feladataikat az úgynevezett Szamuráj-Kódex (Bushido) foglalta össze, melyhez minden igazi szamuráj tartotta magát. Ebben hét fő erényt neveznek meg, mely alapján a szamurájok állandóan fejlesztették lelki, szellemi és fizikai létüket. Olyan harcosokká váltak, akik pozitív szemlélettel, kellő önbizalommal, a célkitűzésüket folyamatosan szem előtt tartva cselekedtek és élték mindennapjaikat.

Szamuráj-Kódex (Bushido)

 • BÁTORSÁG

  Félelemmentesen, harci szellemtől eltelve küzdeni.

 • OKOSSÁG

  Intelligencia, tudományos képzettség, értelmes gondolkodás, éleslátás.

 • TISZTESSÉG

  Őszinteség, becsületesség, feddhetetlenség, udvariasság, család, idősek tisztelete, tisztelet megadása és elvárása.

 • ÜGYESSÉG

  Folyamatos fizikai-technikai képzés, szellemi frissesség.

 • HŰSÉG

  Lojalitás, kitartás jóban rosszban a család, a társak, a közösség mellett.

 • ÖNURALOM

  Állandó fegyelmezettség, a fájdalom, fáradtság elrejtése, mentális és fizikai fegyelem. A gondolkodás egyszerűsége, a szellem feszessége és önmaga irányítása.

 • ÖNZETLENSÉG

  Együttérzés, többiekkel törődés, jóindulat, a művészetek, a szépség értékelése. A harcosoknak gyöngéd oldaluk is van, a művészet pedig ajtó az élet megbecsülése és megértése felé.

Egyesületünk 8. danos mestere mondta az alábbiakat:

„Az ember az igazi harcot nem másokkal, hanem önmagával vívja. A kard csupán egy eszköz, amelynek a segítségével fejleszthetjük magunkat. Mi nem a kard előtt hajbókolunk, hanem az ember előtt tisztelgünk. Az iaido segít abban, hogy csökkenjen a túlzott egónk, és megtanuljuk, hogy az ember a közösséggel együtt tesz és ér el valamit. Érdekes, hogy a japán nyelvben nincs is olyan szó, hogy „én”. A japánok csak körülírni tudják ezt a fogalmat. Ennek a jelentőségén néha nem ártana nekünk is elgondolkodnunk…”

Ezzel vissza is kanyarodunk a mondandóm eredeti céljához, hogy rávilágítsak vállalkozásunk hitvallására.  Mint ahogy említettem, aki egy harcművészet gyakorlásának életformáját választotta az mind erős személyes kötődéssel bír a maga választott úthoz. Azonban ez az út egyben egy életfilozófia, amely magától értetődően átszövi élete mindennapjait, irányítja cselekedeteit és nem utolsósorban hatással van arra a vállalkozásra is, amelyet meggyőződése szerint épít. Így hitvallásunk egy szóban összefoglalva a Busido.

(Preiss Tamás)

Ezáltal pedig meglévő valamint jövőbeni partnereink biztosak lehetnek abban, hogy minőségi cégszolgáltatásokat nyújtunk számukra. Legyen Ön is köztük! Várjuk jelentkezését egy ingyenes székhelyszakértői tanácsadásra!

Lenne még kérdése a székhelyszolgáltatással kapcsolatban?
Nézze meg a hozzánk beérkező leggyakoribb kérdéseket!