Tájékoztatás a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről.

Közzétéve
2022.01.12.

Az Európai Unió irányelveinek betartása kapcsán szükségessé vált a 2017. évi pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (vagyis röviden Pmt.) módosítása. Az új törvénykezés, mely 2020. január 10-én lépett hatályba kiterjed több pénzügyi területen tevékenykedő szolgáltató mellett a székhelyszolgáltatókra is.

A törvény értelmében a nagyobb átláthatóság és a jogszerű eljárás biztosítása érdekében a megbízható székhelyszolgáltatásokat folyamatosan vizsgálják és minősítik, valamint a jogszerűen eljáró szolgáltatókat egy listán közzéteszik.

Ahhoz, hogy egy székhelyszolgáltató megfeleljen az előírásoknak, sokfajta kritériumot kell teljesítenie, melyeket az alábbiakban szemléltetünk.

A székhelyszolgáltató kötelezettségei:

 • A Pmt. 2020-as módosítása alapján a székhelyszolgáltató köteles írásban bejelentkezni a felügyeleti szervhez, majd csak ezután folytathatja tevékenységét.
 • A szerződés megkötése előtt a székhelyszolgáltató köteles átvilágítani az ügyfelet. Valamint ezt az eljárást bizonyos értékhatárokat átlépve újra köteles alkalmazni.
 • A szerződés kezdetekor az ügyfél átvilágítása mellett a székhelyszolgáltató köteles beazonosítani a tényleges tulajdonost.

A székhelyszolgáltatóknak a szolgáltatás folyamata alatt számos dolgot kell vizsgálnia az adott ügyféllel kapcsolatban. Ezek az átvilágítások nem csak egyszeri ellenőrzések, hanem a későbbi jogszerű működés biztosítása érdekében folyamatos ellenőrzést ír elő a jogalkotó. A fent említett átvilágítás pontos területei és alkalmazásai a következők:

 • A szerződés létesítésekor szükséges ellenőrzések:
 • az ügyfél tevékenységi körének beazonosítása
 • a cég tényleges tulajdonosának beazonosítása
 • a székhelyszolgáltató köteles rögzíteni, ha az ügyfél az ügyfél-átvilágítás során kötelezően rögzítendő adatok beszerzéséhez nem szolgáltat elegendő információt
 • fokozott ügyfél-átvilágítás szükséges, ha az ügyfél kiemelt kockázatú minősítéssel rendelkező harmadik ország állampolgára
 • a székhelyszolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az ügyfél szervezet valamely stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban bejegyzett gazdasági társaság leányvállalata, vagy ilyen szervezet magyarországi képviselete
 • Az üzleti kapcsolat fennállása alatt át kell vizsgálni az ügyfelet, abban az esetben, ha:
  • a megbízó az offshore területen bejegyzett társaság kizárólag a szolgáltató útján rendelkezik képviselettel, elérhetőséggel Magyarországon.
  • az ügyfél a szolgáltatónál tárolt dokumentumokat manipulálja
  • a szolgáltatási díj megfizetését rendszeresen az ügyfél szervezetben munkaviszonnyal vagy tisztséggel nem rendelkező személy teljesíti készpénzben.
  • a megbízó céghez egy nem ellenőrizhető tulajdonosi háttérrel rendelkező szervezeti tag kerül
  • külföldi székhellyel rendelkező cégnél vezetőváltás történik, a cég képviseletében ezután más személy jár el
  • a megbízó cég vezetője nem érhető el a székhelyszolgáltató számára
  • a cég rendszeresen offshore területről, vagy kiemelt kockázatú harmadik országból kap küldeményeket

 • Átvizsgálás szükséges a székhelyszolgáltatási szerződés megszűnésekor, ha:
  • 1 éven belüli az ügyfél részéről történő rendes szerződésfelmondás esetében
  • Az ügyfél közreműködésének hiánya miatt megszüntetett szerződés esetén, hiszen nem lehet elvégezni az átvilágítást.
 • Átvizsgálás és eljárás szükséges abban az esetben, ha kétség merül fel a korábbi adatokkal kapcsolatban: 
  • a megbízottat hamis információkkal látták el a tulajdonos személyéről vagy a megbízó cég tevékenységi köréről
  • a megbízó cég vezetője egy kiemelt kockázatú 3. ország állampolgára lesz
  • nem ellenőrizhető le a cég tulajdonosi háttere

A székhelyszolgáltatók felügyeleti szerve a NAV Pénzmosás Elleni Irodája, akik a teljes átláthatóság érdekében folyamatosan frissülő adatbázist tartanak nyilván a jogszabályi kötelezettségnek eleget tevő székhelyszolgáltatókról. Amennyiben az említett adatbázist meg szeretné tekinteni, az alábbi linkre kattintva érheti el:

  A jogszabályi háttérnek eleget tevő székhelyszolgáltatók adatbázisa

A cikket a NAV hivatalos oldalainak a segítségével készítette Company Assistant Service Kft.